hobi

Sağlıkta İş Zekası - Karar Destek ve HOBI

Sağlıkta iş zekası ve karar destek çözümleri genel anlamda Hastane yöneticilerinin anlık veri akışı ile kurumu ile ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlayan bir çözümdür. Bu aşamada karar vericilerin, karar verme sürecinde ihtiyacı olan verileri kişilere ulaştırırken, aynı zamanda kararını etkileyecek, süreç, işlem ve kurum işleyişleri bazında da ayrıntıladığı Kurum verilerini değerlendirebilme imkanı sağlar. Kurumların kısa, orta ve uzun vadeli vizyonlarını takip edebilme ve izleyebilme olanağı verir.

Sağlıkta karar destek modellemeleri ve iş zekası analitik bir bakış açısı ile yönetilebilir. Süreçleri ve işleyişleri tanımlayabilmek için mevcut verileri doğru analiz edebilmek ama en önemlisi ihtiyaç anında bu verilere anlık ulaşabilmek, zaman maliyeti ve kurum maliyetleri açısından çok değerli olduğu gibi akıllı organizasyon ve yönetsel başarının da göstergesidir.

HOBI iş zekası platformu ürünü; veri tabanı bağımsız ve yazılım bağımsız olarak her yazılıma çok kısa sürede entegre edilebilir. Elde edilen verilere bir web servis ile her alandan ulaşmak mümkündür. Akıllı cep telefonları ve tablet uygulamalarıda kullanıma hazırdır.
Kamu Hastaneler Birlikleri, Genel Sekreterlikler, değişik illerde faaliyet gösteren Hastane grupları için tüm hastanelerini aynı anda analiz etme ve süreçlerini takip etme imkanı sağlar. Tüm raporlamalarını anlık ve dakikalarla ifade edilebilecek bir hızla yöneticilerin kullanımına sunar.

Aynı zamanda akademik çalışmalar için hazırlanmış ekranları ile tüm hekimlerin yayın hazırlamak ve sağlık istatistiklerine, bilgi işlem birimlerinden yardım almadan ulaşabilmesine olanak verir.

Kamu Hastaneler Birlikleri için karneleri, İdari Hizmetler, Mali Hizmetler, Tıbbi Hizmetler, Hizmet Kalite Standartları için, hemşirelik hizmetleri için hazırlanmış analizleri ve KPI (Key Performance Indicator)'ları ile tüm sağlık profesyonelleri için kullanıcı dostu ara yüzü ile bir bilgi kaynağıdır.

Türkiye' de ki uygulamalarından farkı tamamen Türk mühendislerle gerçekleştirilmiş olup, mevcut örneklerinden çok daha ekonomik ve hızlı entegrasyon imkanının olmasıdır.