image description

MedUp

MedUp,medikal cihazların alımlarından kullanımları esnasında bakım, kalibrasyon gibi geçirdiği tüm süreçlerin yönetimini sağlar.